กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มอบของขวัญวันเด็กและแบ่งปันความสุขให้น้องๆ ภายใต้คอนเซ็ป “MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก” ณ รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สถานีหัวลำโพง และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานน้องๆได้ฝึกทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเล่นเกมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆและผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

สมัครรับข่าวสาร