กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
 BEM มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

   บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM (บีอีเอ็ม) จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300,000  บาท ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีคุณสงวน คุณาธินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนตั้งใจเรียน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต  
 

สมัครรับข่าวสาร