กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
วันที่ 23 มิ.ย.60 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน “Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด” พาน้องๆจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ  ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จ.นนทบุรี (โรงเรียน      ศรีสังวาลย์) เรียนรู้วิธีการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ และทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Despicable Me 3 (มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 3) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ

สมัครรับข่าวสาร