กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุนปฎิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วยการรดน้ำขอพร ให้ความรู้เรื่องการใช้รถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร