กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมมอบหนังสือให้แก่โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณพีระ ฉายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรการปฏิบัติการ (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณสมพล อรุณเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ สายสีม่วง (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้แทนส่งมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคจากผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ภายใต้กิจกรรม “Give Books Get Back with MRT” จำนวน 10,000 เล่ม ให้กับคุณพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งกิจกรรม “Give Books Get Back with MRT” เป็นกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคหนังสือ เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น ณ จุดบริจาค สถานีพหลโยธิน สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท และสถานีสีลม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูล 0-2624-5200 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/BEM.MRT ทวิตเตอร์ www.twitter.com/bem_mrt และเว็บไซต์www.bemplc.co.th เดินทางรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยด้วยรถไฟฟ้า MRT เพียงแค่มี Bangkok MRT Application

สมัครรับข่าวสาร