กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
BEM จัดกิจกรรมวันเด็ก  “ความสุขดี ที่พอเพียง”

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  หรือ  BEM  (บีอีเอ็ม)  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  “ความสุขดี ที่พอเพียง” เดินตามรอยพ่อ เรียนรู้ 9 คำที่พ่อสอน อาทิ ความเพียร ความพอดี ความซื่อสัตย์ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรม DIY หนูน้อยนักออม ปลูกผักเพราะรักพ่อ และสนุกสนานไปกับการเล่นเกมส์ พร้อมทั้งรับของรางวัลมากมาย โดยมีบุตรพนักงาน  นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ  และเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

สมัครรับข่าวสาร