โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ทางพิเศษสายศรีรัช –วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นโครงการรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate) ได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานการลงทุน ออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปีมีระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือน หรือ 4 ปี นับจากวันแจ้งให้เริ่มงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จจะเป็นการขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไป ทางทิศตะวันตก ที่ถนนวงแหวนรอบนอก (กาญจนาภิเษก) ฝั่งตะวันตก
 
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ เป็นทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีระยะทางรวมประมาณ 16.7 กิโลเมตร แนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถ.กาญจนาภิเษกบริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์) ไปตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีกลางบางซื่อ (จคุจักร) โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2) และลงสู่ระดับพื้นดินที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนที่ต้องการเดินทางจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทางพิเศษสายศรีรัชด้านทิศเหนือ ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามกับ กทพ. เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เพื่อจัดให้มีการก่อสร้างทางเชื่อมต่อดังกล่าว ระยะเวลาการก่อสร้าง 18 เดือน มีรูปแบบเป็นทางเชื่อมยกระดับขนาด 1-2 ช่องจราจร โดยมีจุดเริ่มต้นทางแยกออกจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ฝั่งขาเข้าบริเวณต่างระดับบางซื่อบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง (EMU Depot) เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ และบรรจบกับทางพิเศษสายศรีรัชขาออกเมืองมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 360 เมตร บริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561


คู่มือแผนที่ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอนนอกฯ สามารถ ดาว์นโหลดได้ที่  Click
 

ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
 (SOE)

 
ลักษณะพื้นที่

 

ระยะทาง
(กม.)


 
วันที่เริ่มก่อสร้าง
 
รายได้

 
การแบ่งรายได้
บริษัท : กทพ.

 
ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

 

นอกเขตเมือง 

16.7 

15 ธ.ค.2555
กำหนดแล้วเสร็จ
ภายใน 48 เดือน

 

บริษัท 

100 : 0 
รวม 16.7      

สมัครรับข่าวสาร