ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM เพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านฉิมพลีทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
 
   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ดำเนินการก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางด่านฉิมพลีเพิ่มเติม จำนวน 3 ช่อง เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงธันวาคม 2561 ทางบริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษขับขี่ด้วยความระมัดระวัง  
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟ และเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการดำเนินงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  โทร. 0 2555 0255 และ 085-444-8354  ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครรับข่าวสาร