ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM แจ้งผลประกอบการ ปี 60 พร้อมจ่ายเงินปันผล

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยผลประกอบการปี 2560  มีกำไรสุทธิ 3,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 517 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.8 จากรายได้     ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีรายได้รวม 15,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,160 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 มีปัจจัยสำคัญมาจากรายได้ของทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  และรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม ซึ่งทั้งสองโครงการเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ในปี 2560 จึงมีการรับรู้รายได้เต็มปี ขณะที่ปีก่อนรับรู้รายได้เพียง 5 เดือน สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 185 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 สาระสำคัญมาจากการบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของทั้ง 2 โครงการที่เปิดให้บริการแล้วเป็นรายจ่ายทั้งจำนวน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลปี 2560 อัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

สมัครรับข่าวสาร