ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM จัดกิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยนำคณะครูและนักเรียนจำนวน 100 คน จากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในย่านบางลำพู รวมทั้งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เมื่อเร็วๆนี้

สมัครรับข่าวสาร