ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
ประกาศผลครอบครัวผู้โชคดี เข้าร่วมกิจกรรม  “BEM ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่งนา”

                ตามที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับวันพ่อโดยเชิญชวนครอบครัวพ่อแม่ลูกร่วมกิจกรรม  "BEM ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่งนา" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  โดยมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีการจับฉลากได้รายชื่อผู้โชคดีร่วมกิจกรรมกับ BEM 15 ครอบครัว  ดังนี้

ครอบครัวที่ รายชื่อ
1 นายธรีพร ศรีตระกูล
2 นายชาญ คล้ายทอง
3 นายสมโภชน์  พุทโนนคำ
4 นายไวธีร์ สากลเสถียร
5 นายสุวิทย์ คุรุเสถียร
6 นายสมนึก โซวพิทักษ์วัฒนา
7 นายวิเชียร  เอกเสถียร
8 นายภูชิต เมืองสนธิ์
9 นายณกรณ์ อานาภรณ์
10 นายอนุชา โยมสิน
11 นายวิรัช  แซ่โง้ว
12 นายวันชัย เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
13 นายสุวิทย์ ชีวะพันธ์
14 นายเอกวิธ โคตรวิชา  
15 นายจักรวาล นครินทร์

** ครอบครัวผู้โชคดีจะมีเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายอีกครั้ง

สมัครรับข่าวสาร