ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 60 กำไร 940 ล้านบาท 

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM  เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีกำไรสุทธิ  940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปีที่แล้ว 132 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสนี้มีรายได้รวม 3,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 460 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.3 โดยมีปัจจัยสำคัญจากการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช- วงแหวนรอบนอกฯ และการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เมื่อเดือนสิงหาคม 2559  รวมทั้งการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า ช่วงสถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เพิ่มมากขึ้น ในด้านต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นตามโครงการที่เปิดให้บริการเพิ่ม และในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้เพื่อการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทั้งจำนวน ภายหลังจากการเปิดให้บริการ ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งยังคงบันทึกเป็นต้นทุนโครงการสำหรับงวดเก้าเดือนปี 2560  BEM  มีกำไร 2,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.4  โดยมีรายได้รวมทั้งหมด 11,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,963 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 BEM  ได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment; THSI) ประจำปี 2560 ในฐานะที่ BEM มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 

สมัครรับข่าวสาร