ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
ประกาศผลครอบครัวผู้โชคดี เข้าร่วมกิจกรรม  “BEM ชวนแม่ลูกสร้างงานศิลป์ เยือนถิ่นนครสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

                ตามที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับวันแม่ โดยเชิญชวนครอบครัวพ่อแม่ลูกร่วมกิจกรรม  “BEM ชวนแม่ลูกสร้างงานศิลป์ เยือนถิ่นนครสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  โดยมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีการจับฉลากได้รายชื่อผู้โชคดีร่วมกิจกรรมกับ BEM 15 ครอบครัว  ดังนี้

ครอบครัวที่ รายชื่อ
1 คุณวาสนา นาคพิทักษ์
2 คุณพีรญา  ทัศนะเมธี
3 คุณณัฐยา  สิงหพันธ์
4 คุณจันทิรา สมิตินันท์
5 คุณจิระพรรณ เหลืองหิรัญวุฒิ
6 คุณนฤมล  วรฤทธิชัย
7 คุณมาลี  กิจเวคิน
8 คุณวรรณวิมล  ธงถาวรสุวรรณ
9 คุณสมใจ  อนิวรรตสถิต
10 คุณชวัณรัตน์  ฤกษ์ขวัญยังมี
11 คุณธิดารัตน์  เอี่ยมสัมฤทธิ์
12 คุณวรินทร์ธร  จารุศิริรัฐสกุล
13 คุณวาสนา  หวังช่วยกลาง
14 คุณสุพรรณี  หิรัญสินสุนทร
15 คุณชมกร  บูรณะทรัพย์ขจร

     ** ครอบครัวผู้โชคดีจะมีเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายอีกครั้ง

 


สมัครรับข่าวสาร