รู้จัก Easy Pass
Easy Pass คือ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหารถติดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ผู้ใช้บริการไม่ต้องเปิดกระจกรถ ไม่ต้องเตรียมเงินสด จึงได้รับความสะดวก และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพิ่มความรวดEasy Pass คือ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหารถติดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ผู้ใช้บริการไม่ต้องเปิดกระจกรถ ไม่ต้องเตรียมเงินสด จึงได้รับความสะดวก และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพิ่มความรวดเร็วในการผ่านช่องทาง และยังลดจำนวนคิวสะสมหน้าด่านเร็วในการผ่านช่องทาง และยังลดจำนวนคิวสะสมหน้าด่าน
ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบ Easy Pass กับทางพิเศษ ได้ดังนี้
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
  • ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา – อาจณรงค์-วงแหวนรอบนอก)
  • ทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์
  • ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี)
ทั้งนี้ Easy Pass สามารถใช้บริการร่วมกันได้ในทุกสายทางที่เปิดให้บริการ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสมัครใช้บริการ Easy Pass ได้ที่
  1. อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ฉลองรัช, บางพลีสุขสวัสดิ์ และบูรพาวิถี
  2. ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  ถ.พหลโยธิน บางเขน

 โปรดเตรียม 
       • ใบสมัคร (ขอรับได้ที่จุดบริการหรือดาวน์โหลดล่วงหน้า ที่นี่)
       • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับบริษัท / ห้างร้าน) 
       • เงินสำรองค่าผ่านทางทางขั้นต่ำ 1,000 บาท (เติมเงินเพิ่มขั้นละ 500 บาท วงเงินสูงสุดในบัตรไม่เกิน 9,999 บาท)
 

สมัครรับข่าวสาร